Anno 1924          
Misija, Vīzija, Vērtības

Misija

Mēs rūpējamies par Latvijas motosporta un motociklistu kustības attīstību, uzraudzību, nacionālo un starptautisko čempionātu organizēšanu un interešu pārstāvniecību starptautiskā mērogā.

Vīzija

LaMSF ir Latvijas Motosporta un motociklistu kustības dzinējspēks, vienīgā oficiālā organizācija Latvijā ar tiesībām organizēt nacionālā un pasaules līmeņa motosporta čempionātus Latvijā, ar tiesībām definēt motosporta kvalitātes standartus, apmācīt un licencēt sportistus un tiesnešus, kā arī kontrolēt sacensību norisi atbilstoši LaMSF noteiktajiem kvalitātes un drošības standartiem.

Vērtības

Uzticamība – Licencēšana, likumdošanas vides un juridisko jautājumu sakārtošana, mantotās motosporta vēstures saglabāšana.

Drošība – drošs atbalsts, drošība trasēs, tiesnešu, treneru un sportistu apmācība un instruktāža, sacensību kvalitātes standarti.

Enerģija – LaMSF ir motosporta kustības dzinējspēks Latvijā, finansējuma un atbalstītāju piesaiste.

Attīstība – motosporta attīstības stratēģijas izstrāde un realizācija, motosporta pieejamības un popularizēšanas veicināšana, jauniešu un bērnu piesaistīšana, profesionālo sportistu izaugsmes veicināšana.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .