DAK kompetence

Disciplinārā un arbitrāžas komisija (DAK) atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam uz jebkura Biedra, Sportista vai LaMSF amatpersonas rakstiska iesnieguma pamata izskata un tiesā:

  • protestu vai sūdzību par jebkāda veida strīdu;
  • apelācijas prasības par pirmās instances lēmumiem.

DAK sastāvs

 Mairis Levansmairislevans@gmail.com 
 20299966
 Miķelis Melzobsmikelis.melzobs@gmail.com
 29353791
 Jānis Vildersvilders@vilders.lv
 29250521
 Edgars Džeriņšedgars.dzerins@gmail.com
 29220029
 Arnis Ļeļsarnis.lels@gmail.com 
 26479490
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .