Komisijas

Par komisijām

Motosporta attīstības veicināšana un tā aktivitāšu kontrole notiek šādās LaMSF komisijās:

- Enduro komisijā
- Motokrosa komisijā
- Motošosejas komisijā
- Skijoringa komisijā
- Treka komisijā
- Triāla komisijā
- Tūrisma komisijā
- Disciplinārā un arbitrāžās komisijā
- Vēstures un veterānu komisijā

Katra Komisija sastāv ne mazāk kā no 5 balsstiesīgiem locekļiem, priekšsēdētāju ieskaitot.

Komisiju vadītājus ievēl Kongress uz četriem gadiem.

Komisiju locekļus pēc  Komisiju vadītāju ieteikuma apstiprina Prezidijs uz četriem gadiem.

Komisijas strādā saskaņā ar Sporta Kodeksu. 

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .