Tiesnešu kolēģija
Kontakti, Protokoli, Tiesnešu saraksti

 Datums Sēde  Vieta  Dienas kārtība/ Sēdes protokols
 16.02.2017 LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.8
 20.04.2017 LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.1
 29.06.2017 LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.2
 28.09.2017 LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde Rīga, LaMSF birojs  
 28.12.2017 LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde Rīga, LaMSF birojs  

Tiesnešu semināri 2017.gadā

DatumsSeminārs Vieta Dienas kārtība
04.02.2017Motokrosa tiesnešu seminārs Saldusplks.t 11:00
19.02.2017Enduro tiesnešu seminārs Kuldīga plks.t 11:00
12.03.2017Motošosejas tiesnešu seminārsMotokrosa tiesnešu seminārs
 Stāmerienaplks.t 12:00
 01.04.2017Motošosejas tiesnešu seminārs
Motokrosa tiesnešu seminārs 
Rīga, LaMSF birojs PDF
 02.04.2017Triāla tiesnešu seminārs Jelgava  

LaMSF tiesnešu saraksts

FIM tiesnešu saraksts

Pieteikt tiesneša licenci

Par motosporta tiesnesi var kļūt jebkura persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un apņemas ievērot LaMSF Sporta kodeksu un tam pakārtotus noteikumus. 

Tiesnesim regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados, jāpiedalās LaMSF rīkotajos tiesnešu semināros un sekmīgi jānokārto atbilstošās motosporta tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude pēc kuras iespējams iegūt A, B vai C kategorijas tiesnešu licenci uz 3 gadiem.

Tiesnešu darba vērtēšanas nolikums

Tiesnešu kolēģijas sēžu protokoli

Nr.1 _2017.gada 20.aprīlis

Nr.8 _2017.gada 16.februāris

Nr.7 _2016.gada 17.decembris

Nr.6 _2016.gada 23.maijs

 Nr.5_2016.gada 9.janvāris

 Nr.4 2015.gada 3.aprīlis

 Nr.3_ 2014.gada 16.decembris

 Nr.2_2014.gada 15.augusts

Tiesnešu kolēģijas sastāvs

Oskars Ozols, Tiesnešu kolēģijas vadītājs

Rīga, 28615165,  oskars.ozols@outlook.com 

Jānis Pūcītis, (motokross) 

Lizums, 26394706,  janis.pucitis.jp@gmail.com 

Janika Judeika (motokross)

Ventspils, 22333953,  janika@lamsf.lv 

Renārs Gudrais (motokross)

Tukums, 26411304,  gudrais1981@inbox.lv 

Romāns Ērkulis (enduro)

Madona, 29228498,  romanserkulis@inbox.lv 

Jānis Baunis seniors (enduro)

Vidriži, 29163916,  baunisjanis@inbox.lv 

Roberts Prulis (triāls)

Jelgava, 29822984,  roberts.prulis@gmail.com 

Ieva Neimane (triāls)

Jelgava, 29956067,  rigonda8@inbox.lv 

Arnis Austrums (tehniskā komisija)

Rīga, 26135057,  arnis.austrums@lu.lv 

Andris Šuļja (laika kontrole)

Ādaži, 27021882,  motorparks@inbox.lv 

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .