Triāls
Intelektuāls  un demonstratīvs

Par triālu

Disciplīna, kura ietver braukšanu ar speciāli aprīkotu motociklu pa speciāli veidotu trasi ar ļoti sarežģītu reljefu. Mērķis – pārvarēt trasi pēc iespējas mazā laikā un ar iespējami mazu ķermeņa saskari ar zemi, saņemot pēc iespējas mazāk soda punktus. Sacensības dažādām meistarības un vecuma klasēm.

Latvijā tiek organizētas Latvijas čempionāta un LaMSF kausa, kā arī Baltijas čempionāta sacensības vairākos posmos. Sadarbībā ar Igauniju un Lietuvu triāla sacensības kā Latvijas, tā Baltijas posmiem pulcē 50 - 60 sacensību dalībnieku kā moto, tā velo klasēs. Sacensības paredzētas visu vecuma un meistarības līmeņa sportistiem – sākot ar iesācējiem/ bērniem, beidzot ar profesionāliem un pieaugušajiem/ veterāniem. Tā piemēram, moto notiek A, B, C, D, D iesācēju un D mini klasēs. Lai piedalītos sacensībās dalībniekam nepieciešama LaMSF izsniegta sportista licence, kas apliecina sportista piederību kādam klubam, veselības stāvokli un meistarības sagatavotību. 

Regulāri startējam Pasaules Nāciju (komandu) čempionātā, kā arī citās starptautiskās sacensībās Eiropā.

Vīzija 2016

Triāls, kā viens no jaunākajiem motosporta veidiem, lēni, tomēr stabili attīstījies kopš deviņdesmito gadu beigām. Šodien, kad regulāras triāla sacensības Baltijas reģionā ik gadu pulcē nepilnus simts triālistus sezonas laikā, LaMSF Triāla komisija ir izvirzījusi jaunu mērķi – Eiropas čempionāta posms Latvijā. Šāds mērķis visai Latvijas triāla sabiedrībai dos jaunu uzrāvienu un stimulu, kas vienlaikus uzlabos tiesnešu kvalitāti, sacensību organizatorisko līmeni un dos motivāciju klubiem piesaistīt aizvien vairāk jauniešus. Latvijas čempionāta sacensībām jāturpina palielināt kopējais dalībnieku skaits. Paralēli un pamazām esam gatavi attīstīt arī sieviešu triālu, lai jau tuvāko trīs gadu laikā Latvijai būtu otra Latvijas izlases komanda – Pasaules Nāciju kausā sievietēm.

Triāla pamatnoteikumi

Pasaules mēroga sacensībās triāla distancē parasti izvietoti 12 – 18 dažādas sarežģītības šķēršļi jeb posmi, kuriem ar īpaši konstruētu triāla motociklu jātiek pāri. Šī distance ir jāveic divas reizes. Latvijā minimālais posmu skaits ir 12, kuri tiek veikti trīs apļos, taču to skaits pēc organizatoru ieskatiem var būt arī lielāks. Par katru kājas pieskārienu zemei pienākas soda punkti – par pirmo reizi viens soda punkts, par otro – divi, par katru nākamo – trīs.

Katrā posmā maksimāli var nopelnīt piecus soda punktus, kurus var sakrāt, gan pieskaroties zemei, gan nokrītot vai noslāpstot motociklam, gan izbraucot no posma vai neiekļaujoties posma veikšanai atvēlētajā laikā (parasti divas minūtes, bet, atkarībā no posma sarežģītības, limits var mainīties) u.c. Par pēdējiem minētajiem pārkāpumiem tiek piešķirts posmā iespējamais maksimālais punktu skaits – pieci. Kam mazāk soda punktu, tas ir uzvarētājs.

Sportistiem, kuri savāc noteiktu daudzumu soda punktu (pasaules čempionātā – 75%, Latvijā – 90%) no maksimāli iespējamiem, rezultāts netiek ieskaitīts. Tiek rekomendēts, ka viena apļa garums nevar būt vairāk par 20 kilometriem, pārbraucieniem starp posmiem ir laika limits. Ja sportists neierodas uz kādu no posmiem noteiktā secībā vai apzināti to neveic, tiek piešķirti 20 soda punkti. Triāla pirmsākumos tika rīkotas arī sacensības, kurās soda punktu vietā tika skaitītas soda sekundes – iznāca sacensības uz ātrumu.

Šķēršļi var būt gan dabiski, gan mākslīgi – krustu šķērsu sakrauti dzelzsbetona paneļi, baļķu krāvumi, mucas, divus un trīs metrus augsti akmeņi, stāvas kalnu nogāzes, klintis u.c. Eiropas dienvidos sacensības lielākoties notiek kalnos, kur ir daudz dabisko šķēršļu, savukārt Latvijā ir tikai dažas piemērotas vietas triāla braukšanai ar dabiskajiem šķēršļiem, kā rezultātā tiek veidoti papildus mākslīgi veidojumi, un tas nav gluži viens un tas pats. Eiropas čempionātā mākslīgi šķēršļi pat ir aizliegti, bet pasaules čempionātā katrā aplī tādi var būt vairāki. Tie parasti tiek ierīkoti skatītājiem pieejamās vietās – pilsētas centrā, stadionā.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .